Iran Ski Club

Iran Ski Club

آخرین مقالات 09 اسفند 1395

مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد

 منتشر شده در 15 آذر ماه 1395 توسط نیت

      دلایل زیادی می توان برشمرد که شما بخواهید از جدیدترین تجهیزات اسنوبرد استفاده کنید و همچنین بحث های مخالفی وجود دارد که لزوم استفاده ازاین تجهیزات را زیر سؤال می برد.

 

تجهیزات اسنوبرد

 

      این که چه چیزی برای شما بهتر است به شرایط خاص خودتان بستگی دارد. در زیر مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات ارائه شده است.

مزایا

بهترین دلایل برای خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد موارد زیر است:

      • جدیدترین تکنولوژی

      • بیشترین گزینه برای انتخاب تجهیزات

      • تجهیزات حتی اگر استفاده هم نشوند به مرور زمان از بین رفته و مستهلک می شوند.

معایب:

      • نظرات کمتری در مورد آنها نسبت به تجهیزات فصل قبل موجود می باشد.

      • نسبت به تجهیزات فصل قبل گران تر هستند.

      خوب، بهتر است دقیق تر به این موضوع بپردازیم.

مزایا با جزئیات بیشتر

تکنولوژی به روزتر

      اگر شما جدیدترین تجهیزات را بگیرید، در این صورت شما از فواید آخرین تکنولوژی بهره خواهید برد.

      این موضوع خصوصا اگر در مورد محصولی باشد که پیشرفت غیر منتظره ای در یک محصول صورت گرفته باشد، واقعا خوب خواهد بود. در این صورت، شما از فواید تکنولوژی جدید بهره مند خواهید شد.

بزرگترین انتخاب تجهیزات

      اگر شما به تجهیزات فصل گذشته نگاه کنید، اغلب انتخاب های محدودتری داریم. بنابراین، اسنوبرد یا بوتی که شما قصد خرید آن را دارید، ممکن است کلا فروخته شده باشد، یا این که در سایز شما موجود نباشد.

      با خرید جدیدترین تجهیزات، شانس بیشتری دارید که آنچه را که می خواهید پیدا کنید و یا در سایز شما موجود باشد.

      تجهیزات به مرور زمان از بین رفته و مستهلک می شوند، حتی اگر استفاده نشوند.

      البته این خیلی به کندی صورت می گیرد و فروشگاه ها و انبارها معمولا وسایل خود را در بهترین شرایط ( بهترین گرما، رطوبت و غیره) نگه داری می کنند به طوری که استهلاک به حداقل خود می رسد و یا استهلاکی وجود نخواهد داشت.

      اما اگر تجهیزات خود را به کناری گذاشته وبرای بیشتر از یک سال، مورد استفاده قرار ندهیم و خوب نگه داری نکنیم و در شرایط ایده آلی نباشند، مستهلک خواهند شد.

معایب با جزئیات بیشتر

      بازخوردی که از روی نظرات مشتریان می گیریم نسبت به سال قبل کمتر است.

      اگر شما تجهیزات مربوط به سال پیش را بگیرید، نسبت به تجهیزات امسال معمولا نظرات خیلی بیشتری از استفاده کنندگان در اختیار دارید. این دید وسیع تری در مورد کیفیت اجرای محصول به شما می دهد.

      در مورد تجهیزاتی که سال جاری به بازار آمده اند، شما معمولا نظرات زیادی دریافت نمی کنید، حداقل تا آخر فصل و خیلی از نظراتی که شما می بینید نظرات افراد حرفه ای است و لزوما نظر و دید یک اسنوبرد سوار میانگین را نشان نمی دهد. البته نظراتی که در این وبسایت ارائه می شود، متفاوت هستند زیرا از نقطه نظر یک اسنوبرد سوار متوسط ارائه شده است. اما من مخالف هستم.

جدیدترین تجهیزات گران ترین هستند

      شاید بزرگترین معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد و بزرگترین مزیت خرید تجهیزات فصل قبل، این باشد که قیمت معمولا برای تجهیزات سال قبل خیلی پایین تر است.

      این در مورد اسنوبردها، فیکس ها، بوت ها و لباس رو می باشد. البته پیدا کردن آنچه که دنبال آن هستید، سخت است اما اگر بتوانید جنس مورد نظر خود را پیدا کنید، صرفه جویی مناسب و معقولی خواهید داشت.

      امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد و شما را با مزایا و معایب خرید آخرین تجهیزات اسنوبرد و تجهیزات سال قبل آشنا کرده باشد.

      این واقعا به ترجیحات شخصی شما بر می گردد. این که آیا بودجه ی محدودی دارید؟ آیا می خواهید انتخاب های بیشتر و به روزترین تکنولوژی را داشته باشید؟ آیا می خواهید قبل از خرید، نظرات دیگران را درمورد آن محصول خاص بدانید؟

منبع: http://snowboardingprofiles.com/the-pros-and-cons-of-buying-the-latest-snowboard-gear

مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد

آخرین مقالات 09 اسفند 1395

شکل پیچ

شکل پیچ

     در این سری ویدیو های آموزشی اسکی که توسط مربی حرفه ای ((درن ترن)) ارائه شده است ، اسکی به زبان ساده برای سطوح مختلف آموزش داده می شود.

مقدمه ای برای اسکی موازی

فیلم آموزشی شکل پیچ در اسکی و انتخاب مسیر اسکی در سطح متوسط (قسمت چهارم)  

مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد

 منتشر شده در 15 آذر ماه 1395 توسط نیت

      دلایل زیادی می توان برشمرد که شما بخواهید از جدیدترین تجهیزات اسنوبرد استفاده کنید و همچنین بحث های مخالفی وجود دارد که لزوم استفاده ازاین تجهیزات را زیر سؤال می برد.

 

تجهیزات اسنوبرد

 

      این که چه چیزی برای شما بهتر است به شرایط خاص خودتان بستگی دارد. در زیر مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات ارائه شده است.

مزایا

بهترین دلایل برای خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد موارد زیر است:

      • جدیدترین تکنولوژی

      • بیشترین گزینه برای انتخاب تجهیزات

      • تجهیزات حتی اگر استفاده هم نشوند به مرور زمان از بین رفته و مستهلک می شوند.

معایب:

      • نظرات کمتری در مورد آنها نسبت به تجهیزات فصل قبل موجود می باشد.

      • نسبت به تجهیزات فصل قبل گران تر هستند.

      خوب، بهتر است دقیق تر به این موضوع بپردازیم.

مزایا با جزئیات بیشتر

تکنولوژی به روزتر

      اگر شما جدیدترین تجهیزات را بگیرید، در این صورت شما از فواید آخرین تکنولوژی بهره خواهید برد.

      این موضوع خصوصا اگر در مورد محصولی باشد که پیشرفت غیر منتظره ای در یک محصول صورت گرفته باشد، واقعا خوب خواهد بود. در این صورت، شما از فواید تکنولوژی جدید بهره مند خواهید شد.

بزرگترین انتخاب تجهیزات

      اگر شما به تجهیزات فصل گذشته نگاه کنید، اغلب انتخاب های محدودتری داریم. بنابراین، اسنوبرد یا بوتی که شما قصد خرید آن را دارید، ممکن است کلا فروخته شده باشد، یا این که در سایز شما موجود نباشد.

      با خرید جدیدترین تجهیزات، شانس بیشتری دارید که آنچه را که می خواهید پیدا کنید و یا در سایز شما موجود باشد.

      تجهیزات به مرور زمان از بین رفته و مستهلک می شوند، حتی اگر استفاده نشوند.

      البته این خیلی به کندی صورت می گیرد و فروشگاه ها و انبارها معمولا وسایل خود را در بهترین شرایط ( بهترین گرما، رطوبت و غیره) نگه داری می کنند به طوری که استهلاک به حداقل خود می رسد و یا استهلاکی وجود نخواهد داشت.

      اما اگر تجهیزات خود را به کناری گذاشته وبرای بیشتر از یک سال، مورد استفاده قرار ندهیم و خوب نگه داری نکنیم و در شرایط ایده آلی نباشند، مستهلک خواهند شد.

معایب با جزئیات بیشتر

      بازخوردی که از روی نظرات مشتریان می گیریم نسبت به سال قبل کمتر است.

      اگر شما تجهیزات مربوط به سال پیش را بگیرید، نسبت به تجهیزات امسال معمولا نظرات خیلی بیشتری از استفاده کنندگان در اختیار دارید. این دید وسیع تری در مورد کیفیت اجرای محصول به شما می دهد.

      در مورد تجهیزاتی که سال جاری به بازار آمده اند، شما معمولا نظرات زیادی دریافت نمی کنید، حداقل تا آخر فصل و خیلی از نظراتی که شما می بینید نظرات افراد حرفه ای است و لزوما نظر و دید یک اسنوبرد سوار میانگین را نشان نمی دهد. البته نظراتی که در این وبسایت ارائه می شود، متفاوت هستند زیرا از نقطه نظر یک اسنوبرد سوار متوسط ارائه شده است. اما من مخالف هستم.

جدیدترین تجهیزات گران ترین هستند

      شاید بزرگترین معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد و بزرگترین مزیت خرید تجهیزات فصل قبل، این باشد که قیمت معمولا برای تجهیزات سال قبل خیلی پایین تر است.

      این در مورد اسنوبردها، فیکس ها، بوت ها و لباس رو می باشد. البته پیدا کردن آنچه که دنبال آن هستید، سخت است اما اگر بتوانید جنس مورد نظر خود را پیدا کنید، صرفه جویی مناسب و معقولی خواهید داشت.

      امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد و شما را با مزایا و معایب خرید آخرین تجهیزات اسنوبرد و تجهیزات سال قبل آشنا کرده باشد.

      این واقعا به ترجیحات شخصی شما بر می گردد. این که آیا بودجه ی محدودی دارید؟ آیا می خواهید انتخاب های بیشتر و به روزترین تکنولوژی را داشته باشید؟ آیا می خواهید قبل از خرید، نظرات دیگران را درمورد آن محصول خاص بدانید؟

منبع: http://snowboardingprofiles.com/the-pros-and-cons-of-buying-the-latest-snowboard-gear

مزایا و معایب خرید جدیدترین تجهیزات اسنوبرد

آخرین مقالات 08 اسفند 1395

اسکی در المپیک

نکاتی جالب در مورد تاریخ ورزش های زمستانی در المپیک

مایک دویل

 

 about us 2

 

 

مایک دویل یک روزنامه نگار و اسکی باز حرفه ای است که موفق به کسب مدال در این زمینه شده است. تخصص وی در اسکی سرعت و اسکی صحرانوردی می باشد. مایک زمستان های خود را در پارک سیتی در یوتا و کلینگتون در ورمونت سپری می کند. مایک دویل از سال 2006 برای سایت Skiing.about مطلب می نویسد.

اولین وقایع اسکی (events)

در سال 1924 المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شد. در همان سال، شهر کمونیکس در فرانسه میزبان فستیوال ورزش های زمستانی شد و تصمیم بر این شد که درخواستی به کمیته ی بین المللی اسکی (IOC) داده شود مبنی براین که اعتبار این بازی ها هم توسط المپیک پذیرفته شود. در حالی که کمیته ی بین المللی اسکی این بازی ها را به صورت رسمی به عنوان بازی های المپیک تأیید نکرد، آنها به کمونیکس اجازه دادند که این واقعه را یک کارناوال ورزش های زمستانی المپیک بداند. موفقیت شگفت آور این بازی ها باعث شد که IOC این سری بازی های زمستانی را به صورت جداگانه و رسما تأیید کند و بدین گونه بازی های المپیک زمستانی رسما در سال 1928 تأسیس شد.

 

 اسکی در المپیک

 

مسابقه دهنده های اسکی صحرانوردی درحال مسابقه در بازی های المپیک زمستانی در سال 2014 در سوچی

وقایع المپیک اسکی نوردیک

نخستین بار شهر سِینت موریتز در سوییس، میزبان این بازی ها بود که تنها وقایع اسکی المپیک بود. در سال 1936، اولین باری بود که اسکی آلپاین در بازی های المپیک ظاهر شد. رشته ی مردان و زنان در آن زمان جدا نبود و با هم برگزار شد. المپیک ورزش های زمستانی به دلیل جنگ جهانی دوم، تا سال 1948 دیگر تکرار نشد. در آن سال، ورزش ها دوباره در سِینت موریتز برگزار شد و وقایع آلپاین بخش مهمی از این برنامه بود.

اسکی آلپاین در المپیک ورزش های زمستانی

در سال 1952 المپیک ورزش های زمستانی در شهر اُسلو در نروژ برگزار شد. اسکی صحرانوردی زنان و اسلالوم بزرگ مردان و زنان به این برنامه ی اسکی افزوده شد. در سال 1956 در شهر کورتینا دَمپِزو در ایتالیا، تونی سِیلِر اسکی باز آلپاین اتریشی در هر سه ماده ی رشته ی اسکی آلپاین: سرعت، اسلالوم ( مارپیچ) و اسلالوم ژیان قهرمان بازی ها شد. این شاهکار در سال 1968 در کمونیکس فرانسه تکرار شد و قهرمان فرانسوی ژان کلود کیلی در رشته ی آلپاین با موفقیت مسابقات را پشت سر گذاشت.

منبع سایت : http://skiing.about.com/od/skieventscompetitions/a/olympichist.htm

اسکی در المپیک

آخرین مقالات 08 اسفند 1395

تعمیر کف چوب اسکی ها

تعمیر کف چوب اسکی ها

     کف هر چوب اسکی ای ممکن است آسیب ببیند. سوراخ ها و شکاف هایی که تا هسته ی اسکی ادامه پیدا می کند، باید توسط مراکزی که مجهز به جوشکاری مواد جدید کف اسکی می باشند، ترمیم شود؛ اما خراش ها و زدگی های کوچکتر و سطحی تر را می توان به آسانی در خانه تعمیر کرد.

فیلم آموزشی نحوه تعمیر کف چوب های  اسکی (قسمت دوم)

سرویس فیلم آموزش 08 اسفند 1395

تعمیر کف چوب اسکی ها

تعمیر کف چوب اسکی ها

     کف هر چوب اسکی ای ممکن است آسیب ببیند. سوراخ ها و شکاف هایی که تا هسته ی اسکی ادامه پیدا می کند، باید توسط مراکزی که مجهز به جوشکاری مواد جدید کف اسکی می باشند، ترمیم شود؛ اما خراش ها و زدگی های کوچکتر و سطحی تر را می توان به آسانی در خانه تعمیر کرد.

فیلم آموزشی نحوه تعمیر کف چوب های  اسکی (قسمت دوم)

سرویس فیلم آموزش 07 اسفند 1395

چگونه چوب اسکی های خود را تنظیم کنیم؟

کار بر روی لبه

     زنگ زدگی ها و برآمدگی ها روی لبه های چوب اسکی ما را مجبور می کند که اسکی ها روی برف روان حرکت نکنند و همین باعث کندی حرکت اسکی باز می شود. با درست کردن این ساییدگی ها کارایی اسکی ها بهتر خواهد شد.

فیلم آموزشی نحوه تنظیم چوب های  اسکی (قسمت اول)

آخرین مقالات 07 اسفند 1395

پیچ های گرد

پیچ های گرد

     در این سری ویدیو های آموزشی اسکی که توسط مربی حرفه ای ((درن ترن)) ارائه شده است ، اسکی به زبان ساده برای سطوح مختلف آموزش داده می شود.

پیچ های گرد در اسکی

فیلم آموزشی اصول اسکی در پیچ های گرد سطح متوسط (قسمت سوم)  

آخرین مقالات 04 اسفند 1395

ایمنی در ورزش های برفی

22 وسیله ای که برای تأمین امنیت لازم است در کوهستان با خود همراه داشته باشید.

     نویسنده: اندی استوارت

     تاریخ: 17 آذر 1394

     تصمیم در مورد این موضوع که در کوله پشتی خود چه چیزی بگذاریم، آسان نیست. اما اندی استوارت که در کار رزرو کلبه های ویژه برای تعطیلات کارآزموده است و در طول زمستان تقریبا هر هفته در آلپ می باشد و همیشه برای اسکی در شیب های تند خارج از پیست آماده است، برای شما پیشنهادهای زیادی در مورد وسایل لازم در کوهستان دارد.

     از آنجایی که هرگز نمی دانیم که موقعیت اسکی بر روی برف دست نخورده در چه زمانی امکان پذیر است. بنابراین، باید همیشه وسایل زیر راهمراه داشته باشیم: ایربگ Snowpulse 35L ، اسکینز(skins)، کلاه ایمنی، فرستنده و گیرنده، بیل، میله ی جستجو، GoPro، کیت کمک های اولیه، دستکش های تورینگ، Camelbak 2L، وچاقوی ارتشی سوئیسی. در این صورت، اگر شرایط مساعد باشد، می توان برنامه ها را به سرعت تغییر داد و از اسکی های تورینگ دو کاره، پوتین ها و باتوم ها نهایت استفاده را برد.

     بله، این همه وسایل برای یک کیف خیلی زیاد است. اما در طی سالیان، حمل کردن یک کوله ی 15 کیلویی امری طبیعی و عادی به شمار می رود و واقعا به زحمتش می ارزد.

     بنابراین، در اینجا لیستی از 22 وسیله ای که ممکن است در کوهستان مورد نیاز شما باشد، ارائه شده است. خیلی از آنها کاملا تخصصی هستند، مثل حفاظ مورد نیاز در پارک و یا تجهیزات لازم برای اقامت در شب در کلبه؛ و لازم نیست که شما همه ی آنها راهمراه داشته باشید! اما باید مطمئن باشید که وسایل لازم برای هر قسمتی از کوه را که می خواهید به آنجا بروید، در کوله ی خود همراه داشته باشید. اسکی بازان جدی برای کوهنوردی کوله ای با حجم حداقل 30 لیتر ، با بندهای جانبی برای حمل اسکی یا اسنوبرد لازم دارند.

 

 اسکی معلولین

 

چه لباسی بپوشیم و در کوله ی خود چه حمل کنیم؟

کلاه ایمنی اسکی

 

کلاه ایمنی اسکی

 

     استفاده از کلاه ایمنی مطمئنا در هر سنی لازم است. اگر بدون کلاه، اسکی یا اسنوبرد می کنید نه تنها از مد تبعیت نمی کنید بلکه باید گفت آدم عاقلی نیستید. کلاهی که در عکس نشان داده شده است، Mtn Lab از Salomon می باشد. اما برندهای بسیار زیادی هستند که در طیف وسیعی از رنگ ها و با مشخصات مختلف ، کلاه ایمنی تولید می کنند.

ضد آفتاب

 

 ضد آفتاب

 

     فراموش نکنید که همیشه و در هر هوایی در کوه، ضد آفتابی که در جیب جا شود، همراه خود داشته باشید. استفاده از کرم ضد آفتاب فقط در صبح کافی نیست و باید در طول روز، چند بار تجدید شود. در ارتفاع زیاد، برای بیشتر مردم کرمی با spf30 کافی است، اما برای کودکان و افرادی که پوست های ظریفی دارند، spf50 مناسب تر می باشد.

بطری آب یا فلاسک

 

 اسکی معلولین

 

     یا حتی بهتر است بگوییم یک Camelback که در عکس نشان داده شده است، از دیگر وسایل ضروری برای یک اسکی باز می باشد (کوله ای که مخزن آب هم هست و در اندازه ها و رنگ های مختلف موجود می باشد مثل اندازه ی کوچک آن که در عکس نشان داده شده است و مختص کودکان می باشد).

     اگر شما یک ABS (در زیر نشان داده شده است) و یا کوله پشتی معمولی تورینگ استفاده می کنید، به یک Camelbak’s Stoaway 100 احتیاج دارید که کوله ی شما را به یک سیستم رطوبتی تبدیل می کند. یک شکلات و یا خوراکی ای که انرژی بخش باشد نیز مفید است.

Walkie- Talkie

 

Walkie- Talkie

 

     برای بیشتر اسکی بازان، گوشی های موبایل جای واکی تاکی را گرفته است. آن روزهایی که با یک پیچ زدن اشتباه، گروه خود را تا موقع ناهار گم می کردید و برا ی بقیه ی روز از آنها بی خبر بودید، گذشته است. بیشتر پناهگاه ها در حال حاضر پوشش wifi دارند. اما در جاهای دور افتاده متوجه می شوید که هیچ تلفن یا پوشش اینترنتی وجود ندارد. این جاست که واکی تاکی نقش مفید خود را ایفا می کند. موقع انتخاب، به سایز، وزن و برد آنها در کوه توجه کنید. برای مثال برد Motorola از 5 تا 10 کیلومتر است.

کیت کمک های اولیه

 

کیت کمک های اولیه

 

     این کیت برای رسیدگی به چیزهای کوچکی مثل بریدگی، تاول و سردرد مفید خواهد بود. کیتی که در عکس مشاهده می کنید نوع تخصصی این کیت ها می باشد که شامل 64 فقره می باشد، از قرص مسکن و چسب زخم گرفته تا نوار چسب پلی اتیلنی و قیچی با تیغه ی 6 سانتی متری. البته اگر کیت ابزاری که در پایین توضیح آن داده شده است را به همراه دارید می توانید قیچی را در خانه بگذارید.

کیت ابزار

 

کیت ابزار

 

     ممکن است با یک سکه نتوانید فیکس های خود را تعمیر و یا تنظیم کنید اما mountaineers از شرکت Swiss Army Knife و یا Leatherman juice دو انتخاب خوب هستند. ایده آل این است که شما وسیله ای در اختیار داشته باشید که شامل انبر، چاقو، دو نوع آچار پیچ گوشتی و قیچی می باشد. اگر شما می خواهید حرفه ای عمل کنید و وسایل شما کامل باشد، آچارهایی مثل آچاری که در عکس نشان داده شده است (Dakine Multitool)، وسیله ی کاملی می باشد.

پتوی گرمایی/ پتوی نجات

 

پتوی نجات

 

     این پتوهای فلزی کمی شبیه عایق هایی هستند که در سقف استفاده می شوند و برای جلوگیری از اتلاف گرمای بدن به کار میروند. آنها به اندازه ای کم جا می گیرند که بهتر است همیشه در جیب یا کوله موجود باشند تا در موارد اضطراری بتوان از آن استفاده کرد. یک نفر مصدوم که بر روی برف قرار دارد از این پوشش که گرما را منعکس می کند بهره می گیرد و از بروز هیپوترمی ( افت شدید درجه حرارت بدن) جلوگیری می کند. پتوهای نجات ضد آب و ضد باد می باشند. پتویی که در عکس نشان داده شده است مارک Lifesystems Mountain Thermal Blanket از شرکت اِلیس بریگام می باشد.

قطب نما

 

قطب نما

 

     امروزه گوشی های iphone 6 قطب نمای کارآمدی دارند اما استفاده از قطب نمای جیبی جداگانه در کوه آسان تر است. BASI قطب نمای Silva Type 4/54 را در 360 درجه پیشنهاد می کند. این قطب نما یا عینا مثل عکس بالا می باشد و یا مشابه آن است.

 

ایمنی در پارک

 

 اسکی معلولین

     برای کودکان و جوانانی که می خواهند ترفندهای نمایشی اجرا کنند و الزاما خیلی هم وارد نیستند، استفاده از حفاظ مخصوص برای بدن ضروری می باشد. احتمال صدمه به سر بیشتر است، اما ستون فقرات، زانوها و آرنج ها هم در معرض صدمه هستند. اقلام زیر برای افرادی که می خواهند کوهنوردی و یا اسکی کنند، لازم است.

حفاظ پشت

 

حفاظ پشت

 

     این وسیله باید سبک و انعطاف پذیر باشد طوری که به راحتی شکل بدن شما را به خود بگیرد. آنها معمولا از موادی که ضربه را جذب می کنند مثل فوم EVA ، Poron XRD و d30 ساخته شده اند، بنابراین به برچسب روی آنها توجه کنید. شرکت Poc ماده ای را ساخته است به نام VPD (Visco-Elastic Polymer Dough) که در اثر ضربه سفت می شود و وقتی که گرم می شود بیشترین انعطاف پذیری را دارد.

     Spine VPD 2.0 Back از شرکت Poc ـ که عکس آن در بالا داده شده است، یک حفاظ پشت با تهویه ی خوب است که موقع استفاده از آن، ضمن برخورداری ازآزادی حرکت، ایمنی بالایی دارید.

پدهای زانو و آرنج برای محافظت

 

پدهای زانو و آرنج

 

     برای محافظت در پارک و برای افرادی که به کوهستان می روند. Joint VPD Knee زانوبند راحتی است که شکل آن دارای خم است. از پارچه ی کش دار و VPD است. زانوبندهای Black Diamond، با زانوبندهای دیگر متفاوت است و شامل صفحات پلاستیکی می باشد که قدرت محافظت بالایی دارند و فرد را در مقابل ضربات محکمی مثل تصادم با درخت و صخره ها محافظت می کنند.

یک سوئیت کامل حفاظ

 

سوئیت کامل حفاظ

 

     این در واقع لباسی است که در قسمت آرنج، شانه و سینه حفاظی انعطاف پذیر و درقسمت پشت، حفاظ کاملی دارد. حفاظ قابل برداشتن است به طوری که شما می توانید لباس را جداگانه شستشو دهید.

مچ بند

 

مچ بند

 

     این وسیله برای اسنوبرد سواران که مچ آنها مخصوصا بیشتر در معرض آسیب می باشد، بسیار مناسب است. این وسیله برای کودکان و نوجوانان که مشغول آموزش اسنوبرد می باشند، بسیار ضروری است.

     مچ بند Burton طرح ساده ای دارد به طوری که در زیر دستکش های اسنوبرد کاملا جا می شود. آنها پد نرمی دارند و به آسانی با بندهای Velcro قابل تنظیم هستند و به راحتی در جای خود فیکس می شوند.

لباس ضربه گیر

 

لباس ضربه گیر

 

     این لباس اساسا برای اسنوبردسواران ساخته شده است اما برای هر کسی که در پارک برفی باشد، قابل استفاده است، مخصوصا برای فرود سختی که بعد از اجرای ترفند های هوایی پیش می آید. این شلوارک ها لزومی ندارد که حتما سیاه و سفید و کسل کننده باشند؟ مدل مردانه رنگ خاکی دارد، در حالی که مدل زنانه ی آن ممکن است رنگی باشد. شلوارک ضربه گیر زنانه ی Burton پد انعطاف پذیر نرمی دارد که با ورود ضربه محکم می شود و ضربه ی ناشی از فرود را جذب می کند. از ویژگی های دیگر این شلوارک این است که خیلی سریع خشک می شود، برای تنفس پوست منفذ دارد و راحت است.

ایمنی در خارج از پیست و مواقع بروز بهمن

 

ایمنی در خارج از پیست

 

     برای رفتن به خارج از پیست، تجهیزات خاصی مثل یک فرستنده و گیرنده که در صورت بروز بهمن بسیار ضروری می باشد، لازم است. امروزه تعداد روز افزونی از مردم در زمینه ی ایربگ های بهمن و تجهیزات دیگری که باعث تضمین امنیت شما در خارج از پیست می شود، سرمایه گذاری می کنند.

دستگاه فرستنده و گیرنده

 

 اسکی معلولین

 

     اگرشما آنقدر بدشانس باشید که گرفتار بهمن شوید، این دستگاه بهترین شانس شما برای زنده ماندن است. زمانی که در خارج از پیست اسکی می کنید، همه ی گروه شما باید مجهز به این دستگاه باشند و همه باید طرزکار آن را یاد بگیرند و تمرین کنند. در دنیای واقعی، وقتی کسی گرفتار بهمن شده است، شما باید خود به خود و سریع وارد عمل شوید. زندگی او به مهارت شما بستگی دارد. در چنین موقعیت پر استرسی فرصت این که تازه بخواهید آنچه را که در دفترچه ی راهنما در این مورد نوشته شده است، مرور کنید، نیست. بعد از 15 دقیقه ماندن زیر حجم عظیمی از برف، شانس زنده ماندن بسیار کم می شود.

     قبل از هر چیز باید یادتان باشد که دستگاه را روشن کنید و دستگاه های همراهان خود را نیز چک کنید. در شروع هر زمستان باطری ها را تعویض کنید. مدل های بسیار زیادی از تولیدکنندگان مختلفی در بازار موجود است که همه ی آنها از یک فرکانس استفاده می کنند. مدلی که در عکس مشاهده می کنید، مدل Element Barryvox از ماموت می باشد. نکته: لازم نیست مدل گران قیمت و پیچیده ی آن را تهیه کنید مگر این که بلد یا راهنمای کوه باشید.

ABS / ایربگ مخصوص بهمن

 

ایربگ مخصوص بهمن

 

     اگر بتوانید از پس هزینه ی آن برآیید، (حدودا 400 تا 800 پوند)، در این صورت این ایربگ کوله ی همیشگی شما خواهد بود. اگر در بهمن گرفتار شوید، باد کردن محفظه ی ایربگ باعث می شود که شما بتوانید رو یا نزدیک سطح ریزش باشید و همین شانس زنده ماندن شما را افزایش خواهد داد.

     خطوط هوایی در مورد مسافرت با ایربگِ بهمن سیاست های مختلفی دارند. این ایربگ ها با کپسول های گاز فشرده باد می شوند، بنابراین قبل از پرواز آنها را چک کنید. گاهی اوقات برای استفاده از آنها، انجام کارهای اداری مفصلی لازم است. مدلی که درعکس نشان داده شده است Vario Base Unit از شرکت اسنوفِیس می باشد. به تازگی نسل جدیدی از ایربگ ها تولید شده اند که برای پر کردن آنها به جای کپسول گاز، از فن قوی و پر سرعتی که برق آن با باتری تأمین می شود استفاده می شود. Black Diamond Pilot 11 Jetforce Airbag از شرکت اِلیس بریگام، نمونه ای از این ایربگ ها می باشد.

بیل

 

بیل

 

     بیل، وسیله ی ضروری دیگری است که باید در کوله پشتی شما موجود باشد. این وسیله به هنگام بهمن برای کنار زدن برف ها استفاده می شود. برف های ناشی از سقوط بهمن مثل سیمانِ مرطوب می باشند و بیرون آوردن فرد از زیر آن با دستهایی که فقط به دستکش مجهز می باشند، تقریبا غیر ممکن است. بیلی را انتخاب کنید که سبک بوده و تا شدنی باشد. کار کردن با بیل هایی که دسته های آنها بلند است، از کار با بیل های دسته کوتاه راحت تر است. مدلی که در عکس نشان داده شده است، Mammut Alugator Ride می باشد. شرکت Backcountry access (BCA) بیلی تولید کرده است که در دسته ی خود یک میله ی تجسس جای داده است.

میله ی تجسس

 

میله ی تجسس

 

      این یک چوبدستی بلند و تا شدنی (یا چوبدستی قابل تبدیل به میله ی تجسس) است که در موقع بروز بهمن برای پیدا کردن کسی که در بهمن گرفتار شده است، به کارمی رود.این وسیله برای مشخص کردن محل دقیق فرد استفاده می شود. طول این چوبدستی مشخصه ی مهمی است. معمولا طول 320-200 سانتی متر برای میله ی تجسس مناسب می باشد. جنس آنها باید محکم و غیر قابل شکستن باشد و از موادی مثل آلومینیوم یا کربن ساخته شده باشد. سوار کردن قطعات آن با یک تکان آهسته و سبک با مچ دست مثل تکانی که به یک شلاق می دهیم، انجام می شود. در یک موقعیت واقعی که لحظات سرنوشت ساز هستند، و زندگی و مرگ یک انسان را تعیین می کنند، باید طرز آماده کردن آن را بدانید. مدل نشان داده شده در عکس BCA Stealth 300 می باشد.

کوهنوردی با اسکی یا تورینگ

 

 اسکی معلولین

 

     اگر شما طرفدار این نوع اسکی هستید، باید با یک بلد (راهنمای) با تجربه همراه شوید که علاوه برتجهیزات ذکر شده به طناب و شیب سنج برای اندازه گیری زاویه ها و حتی یک اره ی برف برای ساختن اشکالی با برف مجهز باشد.

     از جمله وسایل لازم برای کوهنوردی با اسکی، پوتین و فیکس های مخصوص تورینگ و اسکین (skin) می باشد. اسکین ها باید یا در قسمت سر چوب اسکی و یا هم در سر و هم در انتهای چوب اسکی متصل شوند. آنها باید هم عرض باریک ترین قسمت چوب اسکی باشند. آنها ممکن است یا مثل دو خط موازی و یا هم شکل چوب های اسکی باشند.

چنگک یا قلاب (Crampons) (صفحه ی فلزی میخ داری که به پوتین ها بسته می شود و برای بالا رفتن از صخره های یخی به کار می رود)

 

چنگک یا قلاب

 

     قبل از شروع حرکت، باید اطمینان حاصل کنید که این وسیله مناسب پوتین های تورینگ اسکی می باشد و اندازه ی آنها به هم می خورد.

     مدل نشان داده شده در عکس Grivel Air Tech New matic Crampon می باشد.

مهار و کارابین

 

مهار و کارابین

 

     این هم یکی از وسایلی است که راهنمای شما باید به آن مجهز باشد، اما اینجا نمونه ای به عنوان مثال معرفی شده است. The Couloir Harness از شرکت Black Diamond بسیار سبک می باشد و از نظر تکنیک استفاده در اسکی و کوهنوردی بسیار ساده است.

     قابل جا دادن در کیف وسایل و حجم آن به حدی کوچک است که در جیب کاپشن هم جا می شود.

تیشه ی تورینگ / تیشه ی یخ

 

تیشه ی تورینگ

 

     در این مورد، انتخاب های زیادی وجود دارد، بنابراین در این مورد بهتر است با یک راهنمای کوه و یا فروشنده ی مورد اعتماد مشورت کنید. مدلی که در عکس مشاهده می کنید، Grivel Helix Ice Axe می باشد که برای تورینگ نه خیلی حرفه ای آلپاین، انتخاب خوبی می باشد و در موارد اضطراری نیز قابل استفاده است. وزن سبک آن نسبت به بعضی مدل ها حمل آن را آسان تر کرده است و پوشش پلاستیکی آن مانع صدمه به فرد و یا لباس او می شود.

اقامت در کلبه ی کوهستانی در طول شب

کیسه ی خواب

 

کیسه ی خواب

 

     مدلی که در سرمای -40 درجه در شرایط قطبی بهترین می باشد، مدل Everest آن است که با کرک غاز پر شده است و قیمت آن حدود 600 پوند است.

     افرادی که بودجه ی محدودتری دارند، باید مدلی بگیرند که در چهار فصل کارایی داشته باشد و یک لایه آستر به آن اضافه کنند. مدل Everest Down حاوی 900 گرم کرک اردک خاکستری می باشد که برای شرایط نسبتا خنک تا هوای خیلی سرد تا دمای -28 درجه قابل استفاده است و قیمت آن کمترمی باشد.

چراغ پیشانی یا چراغ قوه

 

چراغ پیشانی یا چراغ قوه

 

     وقتی که شما در تاریکی کوه گیر کرده اید، با سورتمه مشغول گشت و گذار هستید، یا تصمیم گرفته اید در شب اسکی کنید، و یا این که بعد از اسکی مشغول پیاده روی به سمت خانه هستید، یا اگر می خواهید به جمعی بپیوندید که همه چراغ دارند، داشتن چراغ پیشانی در این موارد مفید است ولی اگر می خواهید در یک کلبه ی کوهستانی در شب اقامت کنید، این وسیله از ضروریات است. شرکت پتزل در تولید چراغ های پیشانی تحولی به وجود آورده است. مدل Tikka RXP Headlamp که در عکس مشاهده می کنید، تکنولوژی نور بازتابنده را به تصویر می کشد و خود به خود خروجی نور و الگوی پرتو را به تناسب با محیط اطراف تغییر می دهد. این چراغ از 7 تا 215 لومن روشنایی دارد (لومن: واحد اندازه گیری برای نور مرئی تابیده شده از یک منبع می باشد).

منبع: http://welove2ski.com/keeping-safe-mountain

ایمنی در ورزش های برفی

پیچ های گرد

پیچ های گرد

     در این سری ویدیو های آموزشی اسکی که توسط مربی حرفه ای ((درن ترن)) ارائه شده است ، اسکی به زبان ساده برای سطوح مختلف آموزش داده می شود.

پیچ های گرد در اسکی

فیلم آموزشی اصول اسکی در پیچ های گرد سطح متوسط (قسمت سوم)  

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه