بهترین چوب اسکی سال

Rate this item
(0 votes)

MADSHUS NANOSONIC

MADSHUS NANOSONIC

این چوب اسکی امتیاز خوب تا بسیار خوب را به دست آورده است. برای اسکی با این چوب نیاز به تکنیک و قدرت بالایی ندارید.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Nanosonic

دسته بندی: اسکی اسکیت مسابقه

طول cm)190)

طول های موجود: 175، 180، 185، 190، 195

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1050 گرم/190 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL ZYMAX SKATING NIS

2

این چوب اسکی علاوه بر اینکه در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است، استفاده از آن نیازمند قدرت و تکنیک کمی است.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: ZYMAX SKATING NIS

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 180)

طول های موجود :cm) 160، 170، 180، 190)

برش سطحی: 40-44-43-43

وزن: 1280 گرم/ 180 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL ZYMAX CLASSIC NIS AR

ROSSIGNOL ZYMAX CLASSIC NIS AR

این چوب اسکی بهترین چوب اسکی این دسته است و قیمت مناسبی دارد. همچنین این چوب در تمامی معیارها امتیاز بسیار خوبی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک نسبتا کم و قدرت متوسط نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: ZYMAX CLASSIC NIS AR

دسته بندی: ورزشی بدون نیاز به واکس

طول :cm) 196)

طول های موجود :cm) 176، 186، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1280 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER RCR CLASSIC VASA

4

این چوب اسکی تعادل بسیار خوبی ایجاد می کند و برای استفاده از آن به قدرت کم و تکنیک متوسط نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: RCR Classic Vasa

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm) 202)

طول های موجود :cm) 187، 207)

برش سطحی: 41-44-44

وزن: 1190 گرم/ 197 سانتی متر

قیمت: 279.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL DELTA COURSE SKATING NIS

ROSSIGNOL DELTA COURSE SKATING NIS

این چوب اسکی بهترین چوب اسکی این دسته است و هیچ نقطه ضعفی ندارد. برای استفاده به این چوب نیازی به داشتن تکنیک و قدرت زیاد نیست.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: DELTA COURSE SKATING NIS

دسته بندی: اسکیت

طول :cm) 1869)

طول های موجود :cm)173، 180، 186، 192)

برش سطحی: 40-44-43-43

وزن: 1140 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL ZYMAX CLASSIC NIS

ROSSIGNOL ZYMAX CLASSIC NIS

این چوب اسکی بهترین چوب این دسته است و قیمت مناسبی دارد.این چوب امتیاز خوبی در تمامی معیارها به دست آورده است و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک و قدرت زیادی نیست.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: ZYMAX CLASSIC NIS

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm) 196)

طول های موجود :cm) 176، 186، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1280 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

 رتبه: *****

 

SKITRAB TEAM COMP

SKITRAB TEAM COMP

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز بالایی کسب کرده و استفاده از آن نیازمند قدرت و تکنیک زیادی نیست.

مشخصات

تولید کننده: SkiTrab

نام: Team Comp

دسته بندی: اسکی اسکیت ورزشی

طول :cm) 193)

طول های موجود :cm) 172، 179، 186، 193)

برش سطحی: 46-44-42

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

SKITRAB TEAM COMP CLASSIC

SKITRAB TEAM COMP CLASSIC

این چوب اسکی در تمامی معیارهای امتیازی عالی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک نسبتا کم و قدرت متوسط نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: SkiTrab

نام: Team Comp Classic

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm) 205)

طول های موجود :cm) 177، 184، 191، 198، 205)

برش سطحی: 42-45-45

وزن: 1160 گرم/ 198 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ATOMIC ATOMIC SKINTEC

ATOMIC ATOMIC SKINTEC

این چوب اسکی علاوه بر کارایی مناسب نیازمند تکینیک و قدرت متوسط است. به دلیل داشتن لایه مخصوص بالا رفتن از کوه، سر و صدای کمتری نسبت به مدل های مسابقه ای دارد.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Atomic Skintec

دسته بندی: بدون نیاز به واکس

طول :cm) 205)

طول های موجود :cm) 184، 191، 198، 205)

برش سطحی: 41-44-41

وزن: 1260 گرم/ 184 سانتی متر

قیمت: 399.96 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER RCR CROWN VASA

FISCHER RCR CROWN VASA

این چوب اسکی در همه معیارها امتیاز خوب و بسیار خوب کسب کرده است. برای استفاده از این چوب اسکی به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: RCR Crown Vasa

دسته بندی: بدون نیاز به واکس

طول :cm) 202)

طول های موجود :cm) 187، 207)

برش سطحی: 41-44-44

وزن: 1190 گرم/ 197 سانتی متر

قیمت: 279.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ATOMIC TEAM SKATE

ATOMIC TEAM SKATE

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی به دست آورده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت کمی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Team Skate

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 190)

طول های موجود :cm) 172، 178، 184، 190)

برش سطحی: 44-42-43و45

وزن: 1010 گرم/ 172 سانتی متر

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER CRS SKATING VASA

FISCHER CRS SKATING VASA

این چوب اسکی بهترین چوب این دسته است و قیمت بسیار مناسبی دارد. این چوب در تمامی معیارها بالاترین امتیاز را به دست آورده است. برای استفاده از آن نیازی به تکنیک و قدرت بالا نیست.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: CRS Skating Vasa

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 192)

طول های موجود :cm) 172، 192)

برش سطحی: بر مبنای مسابقات جهانی

وزن: 1350 گرم/ 187 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL X-IUM CLASSIC C3

ROSSIGNOL X-IUM CLASSIC C3

این چوب اسکی از نظر قیمت، بهترین چوب اسکی این دسته است و برای استفاده از آن به تکینک متوسط و قدرت پایینی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: X-IUM CLASSIC C3

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 203)

طول های موجود :cm) 186، 191، 198، 203، 208)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1000 گرم/ 198 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL X-IUM SKATING WC S2

ROSSIGNOL X-IUM SKATING WC S2

این چوب بهترین قیمت را در چوب اسکی های این دسته داشته و بهترین امتیازات را به دست آورده است و در جایگاه دوم این دسته از چوب اسکی ها قرار دارد. برای استفاده از این چوب نیاز به تکنیک و قدرت کمی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: X-IUM SKATING WC S2

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 186)

طول های موجود :cm) 173، 180، 186، 192)

برش سطحی: 40-44-43-43

وزن: 1100 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ATOMIC WORLDCUP CLASSIC FL SDS COLD

ATOMIC WORLDCUP CLASSIC FL SDS COLD

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوب و بسیار خوب کسب کرده و استفاده از آن نیازمند تکنیک و قدرت متوسط است.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Worldcup Classic FL SDS cold

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 207)

طول های موجود :cm) 192، 197، 202، 207)

برش سطحی: 41-44-41

وزن: 1010 گرم/ 192 سانتی متر

قیمت: 399.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER ORBITER

FISCHER ORBITER

این چوب اسکی بهترین چوب اسکی این دسته است و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک و قدرت پایینی دارید. این چوب علاوه بر کسب امتیازات بالا در تمامی معیارها، ویژگی ورزشی زیادی دارد.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: Orbiter

دسته بندی: نوردیک

طول (cm): -

طول های موجود (cm): M (174)، L (184)، XL (189)

برش سطحی: 43-48-43

وزن: (1230 گرم/ M (174

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL DELTA COURSE CLASSIC NIS AR

ROSSIGNOL DELTA COURSE CLASSIC NIS AR

این چوب اسکی، بهترین چوب اسکی این دسته است که علاوه بر کسب امتیازات خوب در تمامی معیارها، برای استفاده از آن به قدرت و تکنیک زیادی نیاز نیست.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: DELTA COURSE CLASSIC NIS AR

دسته بندی: بدون نیاز به واکس

طول :cm): 196)

طول های موجود :cm): 186، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1140 گرم/ 196 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیکرتبه: *****

 

 

FISCHER SUPERLITE CROWN

FISCHER SUPERLITE CROWN18

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز بالایی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت بالایی نیاز نیست.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: Superlite Crown

دسته بندی: ورزشی بدون نیاز به واکس

طول :cm) 197)

طول های موجود :cm) 172، 207)

برش سطحی: 48-44-46

وزن: 1290 گرم/ 192 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER RCS CARBONLITE CLASSIC PLUS

FISCHER RCS CARBONLITE CLASSIC PLUS

این چوب اسکی بهترین چوب اسکی این دسته است و بالاترین امتیازات را در جهت، کنترل، وضعیت انحنا و فرود از تپه به دست آورده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت زیادی نیاز نیست.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: RCS Carbonlite Classic Plus

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 202)

طول های موجود :cm) 187، 207)

برش سطحی: 41-44-44

وزن: 980 گرم/ 197 سانتی متر

قیمت: 439.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

SALOMON EQUIPE 9 GRIP

SALOMON EQUIPE 9 GRIP20

این چوب اسکی از نظر قیمت، مناسب ترین چوب اسکی این دسته است و در تمامی معیارهای امتیازات خوب و بسیار خوبی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Equipe 9 Grip

دسته بندی: بدون نیاز به واکس

طول :cm) 201)

طول های موجود :cm) 180، 188، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1200 گرم/ 202 سانتی متر

قیمت: 259.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

ROSSIGNOL DELTA COURSE CLASSIC NIS

ROSSIGNOL DELTA COURSE CLASSIC NIS

این چوب بهترین چوب این دسته بوده و امتیازات فوق العاده ای کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به قدرت و تکنیک بالا نیاز ندارید و شبیه چوب اسکی های مسابقه است.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: DELTA COURSE CLASSIC NIS

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm) 196)

طول های موجود :cm) 186، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1140 گرم/ 196 سانتی متر

قیمت: -

021

رتبه: *****

 

 

ATOMIC RACE SKATE

ATOMIC RACE SKATE

این چوب اسکی بهترین قیمت را در بین چوب اسکی های این دسته دارد و در همه معیارها امتیازات خوب و بسیار خوبی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت کمی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Race Skate

دسته بندی: اسکیت

طول :cm) 190)

طول های موجود :cm) 172، 178، 184، 190)

برش سطحی: 44-42-43 و 45

قیمت: 249.95 یورو

رتبه: *****

بهترین نوردیک

 

 

FISCHER CRS CLASSIC VASA

FISCHER CRS CLASSIC VASA

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیازات فوق العاده ای کسب کرده است و در جایگاه دوم بهترین چوب اسکی های این دسته قرار دارد. برای استفاده از این چوب به قدرت و تکنیک کمی احتیاج دارید.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: CRS Classic Vasa

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm) 202)

طول های موجود :cm)182، 207)

برش سطحی: 41-44-44

وزن: 1350 گرم/ 197 سانتی متر

قیمت:199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER RCS CARBONLITE SKATING PLUS HOLE SKI

FISCHER RCS CARBONLITE SKATING PLUS HOLE SKI

این چوب اسکی بهترین چوب اسکی این دسته است و امتیازات فوق العاده ای کسب کرده است و هیچ نقطه ضعفی ندارد. استفاده از این چوب نیازمند تکنیک و قدرت کمی است.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: RCS Carbonlite Skating Plus Hole Ski

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 192)

طول های موجود :cm) 172، 192)

برش سطحی: بر مبنای مسابقات جهانی

وزن: 980 گرم/ 187 سانتی متر

قیمت: 439.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

FISCHER RCR SKATING VASA

FISCHER RCR SKATING VASA

این چوب اسکی امتیازات بسیار خوبی کسب کرده است و در جایگاه دوم بهترین چوب اسکی های این دسته قرار دارد. به منظور استفاده از این چوب اسکی به قدرت و تکنیک کمی احتیاج دارید.

مشخصات

تولید کننده: Fischer

نام: RCR Skating Vasa

دسته بندی: اسکیت

طول :cm)192)

طول های موجود :cm) 172، 197)

برش سطحی: بر مبنای مسابقات جهانی

وزن: 1190 گرم/ 187 سانتی متر

قیمت: 279.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

SALOMON EQUIPE 9 CLASSIC

SALOMON EQUIPE 9 CLASSIC

این چوب اسکی از نظر قیمت بهترین چوب اسکی این دسته است و هیچ نقطه ضعفی نداشته و امتیازات بسیار خوبی کسب کرده است.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Equipe 9 Classic

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm) 201)

طول های موجود :cm) 180، 188، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1200 گرم/ 201 سانتی متر

قیمت: 259.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

SALOMON ELITE 9 AERO CLASSIC

SALOMON ELITE 9 AERO CLASSIC

برای استفاده از این چوب اسکی به قدرت و تکنیک متوسطی نیاز است. این چوب در تمامی معیارها امتیاز خوبی به دست آورده، اما در وضعیت گیرایی کمی ضعف دارد.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Elite 9 Aero Classic

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm): 198)

طول های موجود :cm) 182، 190، 198، 206)

برش سطحی: 46-44-46

وزن: 1280 گرم/ 198 سانتی متر

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

PELTONEN SUPRA XTT

PELTONEN SUPRA XTT

این چوب اسکی در تمام معیارها امتیاز خوبی به دست آورده و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک کم و قدرت متوسط دارد.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Super XTT

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 188)

طول های موجود :cm) 181، 188، 193)

برش سطحی: 44

وزن: 1060 گرم/ 181 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

PELTONEN ZENIT CL

PELTONEN ZENIT CL

این چوب اسکی وضعیت گیرایی خوبی داشته، اما در سر خوردن کمی ضعف دارد. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسطی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Zenit CL

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm) 202)

طول های موجود :cm) 181، 188، 195، 202، 207)

برش سطحی: 44

وزن: 1085 گرم/ 195 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

SALOMON EQUIPE 9 SKATE

30

این چوب اسکی نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد و برای استفاده از آن نیاز به قدرت و تکنیک متوسطی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Equipe 9 Skate

دسته بندی: اسکیت

طول :cm)191)

طول های موجود :cm) 174، 179، 186، 191)

برش سطحی: 44-43-45

وزن: 1250 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: 259.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: *****

 

 

KARHU SPECTRA SKATING SR

KARHU SPECTRA SKATING SR

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی به دست آورده و نقطه ضعف خاصی ندارد و برای استفاده از آن نیاز به قدرت و تکنیک متوسطی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Spectra Skating SR

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 188)

طول های موجود :cm)176، 182، 188، 194)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ROSSIGNOL ALIAS FIRST AR

32

این چوب گیرایی بسیار خوبی دارد، اما در سر خوردن ضعیف عمل می کند. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت متوسطی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Rossignol

نام: ALIAS FIRST AR

دسته بندی: نوردیک

طول :cm) 176)

طول های موجود :cm) 166، 176، 186، 196)

برش سطحی: 51-47-49

وزن: 1400 گرم/ 176 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

KARHU SPECTRA CLASSIC SR

KARHU SPECTRA CLASSIC SR

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک کم و قدرت متوسط دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Spectra Classic SR

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm) 203)

طول های موجود : cm) 183، 190، 197، 203، 208)

برش سطحی: 43-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

MADSHUS MEGASONIC

MADSHUS MEGASONIC

این چوب اسکی نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد، اما پویایی آن کم است. برای استفاده از آن به تکنیک و قدرت متوسطی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Megasonic

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm)205)

طول های موجود :cm) 180، 185، 190، 195، 200، 205، 210)

برش سطحی: 44-42-44

وزن: 1150 گرم/ 190 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

KARHU VOLCAN SKATING 990 SR COLD

KARHU VOLCAN SKATING 990 SR COLD

این چوب در همه معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن نیاز به قدرت و تکنیک کمی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Volcan Skating 990 SR Cold

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 188)

طول های موجود :cm) 176، 182، 188، 194)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SALOMON ELITE 9 AERO GRIP

SALOMON ELITE 9 AERO GRIP36

این چوب اسکی در وضعیت فشار کمی ضعف دارد، اما به طور کلی امتیازات خوبی کسب کرده است. برای استفاده از آن به تکنیک و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Elite 9 Aero Grip

دسته بندی: ورزشی بدون نیاز به واکس

طول :cm)198)

طول های موجود :cm) 182، 190، 198، 207)

برش سطحی: 46-44-46

وزن: 1280 گرم/ 198 سانتی متر

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ONE WAY PREMIO 10

ONE WAY PREMIO 10

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده و برای استفاده از آن نیاز به قدرت و تکنیک متوسطی دارید.

مشخصات

تولید کننده: One Way

نام: Premio 10

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 201)

طول های موجود :cm) 188، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1040 گرم/ 201 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ONE WAY TIGARA CLASSIC

ONE WAY TIGARA CLASSIC

این چوب در تمامی بخش ها امتیاز خوبی کسب کرده و برای استفاده از آن به تکنیک نسبتا کم و قدرت متوسط نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: One Way

نام: Tigara Classic

دسته بندی: کلاسیک ورزشی

طول :cm) 201)

طول های موجود :cm) 180، 188، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1250 گرم/ 201 سانتی متر

قیمت: 229.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

MADSHUS CADENCE 120

MADSHUS CADENCE 120

این چوب اسکی، چوب برجسته ای نیست و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک کم و قدرت متوسط دارید. این چوب نقطه ضعف خاصی نداشته و امتیاز خوبی کسب کرده است.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Cadence 120

دسته بندی: نوردیک

طول :cm)180)

طول های موجود :cm)170، 180، 190)

برش سطحی: 48-44-46

وزن: 1300 گرم/ 180 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

PELTONEN SWING CRUISER – MULTIGRIP

PELTONEN SWING CRUISER – MULTIGRIP

این چوب اسکی در گیرایی عملکرد ضعیفی دارد، اما به طور کلی امتیازات خوبی کسب کرده و برای استفاده از آن به قدرت و تکنیک متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Swing Cruiser – Multigrip

دسته بندی: نوردیک

طول :cm) 182)

طول های موجود:cm)S166، M174، L182)

برش سطحی: 51-46-48

وزن: 1380 گرم/ 182 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

KARHU CENTRA OPTIGRIP CLASSIC SR

KARHU CENTRA OPTIGRIP CLASSIC SR

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده و نقطه ضعف خاصی ندارد. برای استفاده از آن به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Centra Optigrip Classic SR

دسته بندی: ورزشی بدون نیاز به واکس

طول :cm) 203)

طول های موجود :cm) 175، 183، 190، 197، 203، 208)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

PELTONEN INFRA XTT

PELTONEN INFRA XTT

برای استفاده از این چوب اسکی نیاز به قدرت و تکنیک متوسط دارید. در گیرایی عملکرد خوبی دارد، اما در کنترل و سر خوردن کمی ضعیف است.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Infra XTT

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm)202)

طول های موجود :cm) 188، 195، 202، 207)

برش سطحی: 44

وزن: 1040 گرم/ 195 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

KARHU VOLCAN CLASSIC 990 SR COLD

KARHU VOLCAN CLASSIC 990 SR COLD

این چوب اسکی در همه معیارهای امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک کم و قدرت متوسط دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Volcan Classic 990 SR Cold

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 203)

طول های موجود :cm) 183، 190، 197، 203، 208)

برش سطحی: 43-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ONE WAY PREMIO 10

ONE WAY PREMIO 10

این چوب اسکی در تمامی معیارهای امتیاز خوبی کسب کرده است و نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد. برای استفاده از این چوب به قدرت و تکنیک متوسطی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: One Way

نام: Premio 10

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 192)

طول های موجود :cm) 170، 177، 182، 187، 192)

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1000 گرم/ 187 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

MADSHUS ULTRASONIC SKATE

45

این چوب اسکی با وجود کسب امتیاز خوب در تمامی معیارها، در سر خوردن کمی ضعیف است. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Ultrasonic Skate

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm)190)

طول های موجود :cm) 170، 175، 180، 185، 190، 195)

برش سطحی: 44-42-43

وزن: 1200 گرم/ 190 سانتی متر

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SALOMON SNOWSCAPE 9

46

این چوب اسکی از نظر قیمت، مناسب ترین چوب اسکی این دسته است و در تمامی معیارها امتیازات خوب و بسیار خوبی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: Snowscape

دسته بندی: نوردیک

طول :cm)183)

طول های موجود :cm) 173، 183، 193)

برش سطحی: 48-46-48

وزن: 1150 گرم/ 183 سانتی متر

قیمت: 179.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

MADSHUS TERRASONIC SKATE

MADSHUS TERRASONIC SKATE

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن نیاز به قدرت و تکنیک متوسطی دارید. این چوب نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Terrasonic Skate

دسته بندی: اسکیت

طول :cm) 190)

طول های موجود :cm)175، 180، 185، 190، 195)

برش سطحی: 44-40-44

وزن: 1100 گرم/ 190 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SALOMON S-LAB EQ 10 CLASSIC

SALOMON S-LAB EQ 10 CLASSIC48

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیازات خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن به قدرت و تکنیک متوسطی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: S-Lab EQ 10 Classic

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 201)

طول های موجود :cm) 188، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: 1040 گرم/ 201 سانتی متر

قیمت: 379.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ONE WAY EXTRA HOT

ONE WAY EXTRA HOT

طراحی این چوب اسکی بسیار برجسته است و در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن به تکنیک متوسط و قدرت کمی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: One Way

نام: Extra Hot

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 191)

طول های موجود :cm)188، 191)

برش سطحی: 44-43-45

وزن: 1270 گرم/ 191 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SALOMON S-LAB EQ 10 SKATE

SALOMON S-LAB EQ 10 SKATE

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و نقطه قوت یا ضعف خاصی ندارد. برای استفاده از این چوب نیاز به تکنیک متوسط و قدرت کمی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Salomon

نام: S-Lab EQ 10 Skate

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 192)

طول های موجود :cm) 170، 177، 182، 187، 192)

برش سطحی: 44-43-44

وزن: 1000 گرم/ 192 سانتی متر

قیمت: 379.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ATOMIC RACE CLASSIC

ATOMIC RACE CLASSIC

این چوب اسکی بسیار مناسب بوده و هیچ نقطه ضعفی ندارد و برای استفاده از آن نیاز به تکنیک و قدرت متوسطی دارید.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Race Classic

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm)206)

طول های موجود :cm) 191، 196، 201، 206)

برش سطحی: 44 و 45-42-44

وزن: 1160 گرم/ 191 سانتی متر

قیمت: 249.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

PELTONEN ZENIT SKATE52

PELTONEN ZENIT SKATE52

این چوب اسکی امتیازات خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن به قدرت متوسط و تکنیک کمی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Zenit Skate

دسته بندی: اسکیت

طول : cm) 188)

طول های موجود : cm) 174، 181، 188، 195)

برش سطحی: 44

وزن: 1095 گرم/ 181 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SKITRAB RACE AERO CLASSIC PR8

SKITRAB RACE AERO CLASSIC PR8

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و برای استفاده از آن به تکنیک کم و قدرت متوسطی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: SkiTrab

نام: Race Aero Classic PR8

دسته بندی: کلاسیک مسابقه ای

طول :cm) 205)

طول های موجود :cm)184، 191، 198، 205)

برش سطحی: 41-44-44

وزن: 1040 گرم/ 205 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

PELTONEN ACADIA SKATE

PELTONEN ACADIA SKATE

این چوب اسکی امتیازات خوبی کسب کرده است. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسطی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Peltonen

نام: Acadia Skate

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm) 188)

طول های موجود :cm) 174، 181، 188، 195)

برش سطحی: 44

وزن: 1095 گرم/ 181 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SKITRAB RACE AERO SKATING G6

SKITRAB RACE AERO SKATING G6

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد. برای استفاده از این چوب نیاز به قدرت و تکنیک متوسطی دارید.

مشخصات

تولید کننده: SkiTrab

نام: Race Aero Skating G6

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 193)

طول های موجود :cm) 172، 179، 186، 193)

برش سطحی: W: 46-44-42 و C: 42-45-44-42

وزن: 990 گرم/ 186 سانتی متر

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

ATOMIC WORLDCUP SKATE FL HARD TRACK56

ATOMIC WORLDCUP SKATE FL HARD TRACK

این چوب اسکی در تمامی معیارها امتیاز خوبی کسب کرده است و هیچ نقطه ضعف یا قوت خاصی ندارد. برای استفاده از این چوب به تکنیک متوسط و قدرت کمی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Atomic

نام: Worldcup Skate FL Hard Track

دسته بندی: اسکیت مسابقه ای

طول :cm) 191)

طول های موجود :cm) 173، 179، 185، 191)

برش سطحی: 43 و 45- 43 و 45-45

وزن: 930 گرم/ 173 سانتی متر

قیمت: 399.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

MADSHUS ULTRASONIC MGV+

MADSHUS ULTRASONIC MGV+

این چوب اسکی در سر خوردن کمی ضعف داشته، اما در گیرایی عملکرد خوبی دارد. برای استفاده از این چوب به تکنیک کم و قدرت متوسط نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Madshus

نام: Ultrasonic MGV+

دسته بندی: ورزشی بدون نیاز به واکس

طول :cm) 205)

طول های موجود :cm)180، 185، 190، 195، 200، 205)

برش سطحی: 44-42-43

وزن: 1200 گرم/ 190 سانتی متر

قیمت: 199.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

KARHU SPECTRA OPTIGRIP SR

KARHU SPECTRA OPTIGRIP SR

این چوب اسکی در سر خوردن کمی ضعف دارد، اما در فشار عملکرد خوبی دارد. برای استفاده از این چوب به قدرت و تکنیک نسبتا کمی نیاز دارید.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Spectra Optigrip SR

دسته بندی: بدون نیاز به واکس

طول :cm) 203)

طول های موجود :cm)175، 183، 190، 197، 203، 208)

برش سطحی: 43-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردی

رتبه: ****

 

 

KARHU CENTRA CLASSIC SR

KARHU CENTRA CLASSIC SR

این چوب اسکی عملکرد مناسبی داشته و در گیرایی بسیار خوب عمل می کند. برای استفاده از این چوب به تکنیک و قدرت کمی نیاز است.

مشخصات

تولید کننده: Karhu

نام: Centra Classic SR

دسته بندی: کلاسیک

طول :cm) 203)

طول های موجود :cm) 183، 190، 197، 203، 208)

برش سطحی: 44-44-44

وزن: -

قیمت: -

بهترین نوردیک

رتبه: ****

 

 

SALOMON EQUIPE 8 SKATE

SALOMON EQUIPE 8 SKATE

تولید کننده: Salomon

مشخصات

نام: Equipe 8 Skate

دسته بندی: اسکیت ورزشی

طول :cm)191)

طول های موجود :cm) 174، 179، 186، 191)

برش سطحی:44-43-45

وزن: 1270 گرم/ 191 سانتی متر

قیمت: 179.95 یورو

بهترین نوردیک

رتبه: ****

بهترین چوب اسکی های نوردیک در 15-2014

Read 301 times
Last modified on 14 بهمن 1394

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه