بهترین اسنوبرد سال

برترین اسنوبردهای چندکاره زنان 16-2015

Rate this item
(0 votes)

Capita Jess Kimura Pro

 

Capita Jess Kimura Pro

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

22.30 — 6.40 — 138

22.90 — 6.80 — 142

23.50 — 7.20 — 146

درجه‌ی سختی: متوسط 

تحدب: ترکیبی (در محل فیکس ها تحدب معمولی، سپس صفر شده و به طرف دو سر اسنوبرد مقعر می‌گردد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و ششصد و شست هزار تومان

Lib Tech TRS Narrow

 

Lib Tech TRS Narrow

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

23.7 — 7.9 — 148

24.7 — 8.1 — 151

درجه‌ی سختی: متوسط 

تحدب: ترکیبی (بین فیکس ها مقعر و به سمت دو سر اسنوبرد محدب است).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت:حدود دو میلیون وهفتاد هزار تومان

Never Summer Aura

 

Never Summer Aura

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

23.5 — *7.12— 146

23.5 — *7.22 — 148

23.7 — *7.42 — 150

23.8 — *7.45 — 152

23.9 — *7.53 — 155

درجه‌ی سختی: متوسط ـ نرم

تحدب:ترکیبی (بین فیکس ها مقعر و به سمت دو سر اسنوبرد تحدب معمولی دارد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت:حدود یک میلیون وهشت صد و پنجاه هزار تومان

Nitro Fate Zero

 

Nitro Fate Zero

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

23.6 — 7.4/6.1/7.4 — 144

23.9 — 7.6/6.4/7.6 — 147

24.1 — 7.8/6.8/7.8 — 150

24.2 — 8.0/7.0/8.0 — 153

24.3 — 8.2/7.2/8.2 — 156

درجه‌ی سختی: متوسط 

تحدب:ترکیبی (بین فیکس ها تحدب صفر و به طرف دو سر اسنوبرد محدب می‌گردد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت:حدود یک میلیون و شش صد و شصت هزار تومان

Rome Lo-Fi Rocker

 

Rome Lo-Fi Rocker

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

24.3 — 6.64 — 143

24.5 — 6.86 — 146

24.7 — 7.08 — 149

24.8 — 7.20 — 152

25.4 — 12.8/8.1/12.8 — 162

درجه‌ی سختی: متوسط-نرم

تحدب: ترکیبی (بین فیکس ها تحدب صفر و به طرف دو سر اسنوبرد مقعر می‌گردد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و هفت صد هزار تومان

YES. Hel Yes

 

YES. Hel Yes

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

23.9 — 6.7 — 146

24.1 — 6.9 — 149

24.2 — 7.1 — 152

24.4 — 7.3 — 155

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب:ترکیبی (بین فیکس ها تحدب معمولی و نزدیک دو سر اسنوبرد مقعر می‌گردد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و هشت صد و پنجاه هزار تومان

منبع :سایت snowboarding.transworld.net

برترین اسنوبردهای چندکاره زنان 16-2015

Read 258 times
Last modified on 06 بهمن 1394

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه