چگونه اسکی کنیم؟

5.هشت کردن (شاس نژ)

Rate this item
(0 votes)

آموزش اصول هشت کردن یا شاس نژ به همراه فیلم آموزشی

     هشت کردن یعنی چوب اسکی ها را به صورت هشت دربیاوریم. این وضعیت ثبات زیادی ایجاد می کند و به عنوان ترمز نیز عمل می کند. با اینکه هشت کردن برای کسانی که می توانند به خوبی اسکی کنند، چندان مورد استفاده نیست، اما راحت ترین راه برای شروع یادگیری اسکی است.

 هشت کردن یا شاس نژ

وضعیت  هشت 

     برای هشت کردن، چوب اسکی ها را به صورت 8 دربیاورید، به نحوی که سر چوب اسکی ها، ده سانتی متر از هم فاصله داشته باشند و در انتهای آن ها این فاصله بیشتر شود. این فاصله ده سانتی متری باعث می شود که سر چوب اسکی ها نزدیک به هم باقی بمانند و به اندازه کافی فاصله داشته باشند که به یکدیگر برخورد نکنند و روی هم سوار نشوند. فاصله انتهای چوب اسکی ها تغییر می کند و این فاصله بر اساس کاری که می خواهید انجام دهید، تنظیم می شود.

     وضعیت هشت، ثبات زیادی دارد، زیرا هر چه فاصله پاها بیشتر باشد، حفظ تعادل در سرعت های پایین راحت تر است. شکل 8 به عنوان ترمز نیز عمل می کند که باعث می شود این وضعیت برای کنترل در سرعت های پایین بسیار خوب عمل کند. ممکن است فکر کنید این وضعیت چندان طبیعی به نظر نمی رسد و در واقعیت نیز همین طور است، اما این وضعیت باعث افزایش کنترل و ثبات در زمان یادگیری می شود.

هدف از هشت کردن

     هدف از هشت کردن یک چیز است؛ اینکه به ما اجازه دهد که بر روی شیبی ملایم تا متوسط به سمت پایین در یک خط مستقیم سر بخوریم، در حالی که سرعت خود را کنترل می کنیم و امکان توقف نیز وجود دارد. وقتی از این وضعیت استفاده می کنیم، اغلب در جهت خط سقوط به سمت پایین شیب حرکت می کنیم و تنها سرعت خود در زمان حرکت کنترل می کنیم و کنترلی بر روی جهت حرکت نداریم. کنترل جهت حرکت در بخش پیچ با وضعیت هشت (Snowplough Turn) توضیح داده می شود.

هشت کردن چگونه عمل می کند؟

     وقتی وضعیت هشت را بررسی می کنیم، سه جهت وجود دارد که باید مد نظر قرار دهیم؛ جهتی که می خواهیم در آن حرکت کنیم (مستقیم به سمت پایین شیب) و جهاتی که هر چوب اسکی به آن سمت قرار دارد. به صورت طبیعی، چوب اسکی ها تمایل دارند که در راستای طول خود حرکت کنند، زیرا این جهت دارای کمترین مقاومت است. از آن جایی که هر یک از چوب اسکی ها دارای زاویه ای نسبت به عرض شیب هستند، زمانی که به سمت پایین شیب حرکت می کنند، به صورت مورب در عرض شیب سر می خورند. زمانی که این اتفاق می افتد، اولا، مقاومت بیشتری نسبت به حالتی که چوب اسکی ها به صورت مستقیم و رو به جلو حرکت قرار دارند، ایجاد می شود که باعث کاهش سرعت می شود، ثانیا، هر یک از چوب اسکی ها نیرویی در طرفین ایجاد می کنند (کاربردهای مقاومت).

 هشت کردن یا شاس نژ

     برای حرکت به سمت پایین شیب در وضعیت پایدار، باید از وارد شدن فشار جانبی در عرض شیب به صورت کلی یا از حرکت هر یک از چوب ها به طرفین، از طریق فشار جانبی ایجاد شده توسط چوب اسکی ها، جلوگیری کنیم. خوشبختانه، به دلیل حالت مناسب چوب اسکی ها (در هشت کردن)، اگر وزن خود را روی وسط هر دو چوب اسکی قرار دهید، وزن به صورت مساوی به هر یک از چوب اسکی ها وارد می شود که باعث می شود هر چوب اسکی به سمت چوب اسکی دیگر، فشار یکسانی وارد کند (توزیع عرضی وزن). این کار باعث می شود، هر چوب اسکی فشار دیگری را خنثی کند و هیچ اثر جانبی کلی بر جهت حرکت ایجاد نشود.

     با اینکه هیچ نیروی جانبی از طرف چوب اسکی ها وجود ندارد، هر چوب اسکی تمایل دارد که به طرفین حرکت کند و برای جلوگیری از این کار باید از پای خود استفاده کنیم. با قرار دادن پاها در وضعیتی محکم در حالت هشت و جلوگیری از نزدیک تر شدن پاها به یکدیگر، به طرفین چوب اسکی ها فشار وارد می کنیم و نیروی جانبی آن ها را از طریق بدن و عضلات جذب می کنیم. این کار باعث می شود هیچ یک از چوب اسکی ها در طرفین حرکت نکنند و نتیجه نهایی این است که بدن و چوب اسکی ها مستقیم به سمت پایین شیب و در وضعیتی ثابت، حرکت خواهند کرد.

 هشت کردن یا شاس نژ

     در زمان هشت کردن، باید وزن را روی پنجه پا قرار دهیم، در نتیجه وزن در وسط طول چوب اسکی ها قرار خواهد گرفت. این امر باعث می شود که با فشار بر وسط طول چوب اسکی (توزیع طولی وزن) کنترل کامل بر روی چوب اسکی ها داشته باشیم. اگر بیش از حد به جلو یا عقب خم شوید، قرار گیری در زاویه درست برای حفظ شکل 8 مورد نظر مشکل خواهد شد.

کنترل سرعت (Speed Control)

     هشت کردن برای یادگیری اسکی بسیار مناسب است، زیرا وضعیتی برای ترمز کردن ایجاد می کند و به منظور کنترل سرعت استفاده می شود. به دلیل آن که هر دو چوب اسکی، به صورت مورب در عرض شیب حرکت می کنند، مقاومت بیشتری نسبت به حالتی دارند که چوب اسکی ها به صورت مستقیم و رو به جلو هستند. این موضوع باعث می شود که این وضعیت به عنوان یک ترمز عمل کند و هرچه چوب اسکی ها بیشتر در جهت طرفین قرار بگیرند، نیروی ترمز، بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که، با فرض اینکه در شیب مناسبی هستید، هر چه زاویه هشت بسته تر، سرعت بیشتر و هرچه زاویه هشت بازتر باشد، سرعت کمتر می شود و حتی می تواند باعث توقف شما شود. همچنین اگر هشت کردن با زاویه خاصی انجام شود، سرعت شما ثابت خواهد ماند.

 هشت کردن یا شاس نژ

     همان طور که در شکل نشان داده شده است، هرچه قدر زاویه هشت کردن، بسته تر باشد، چوب اسکی ها، در جهت حرکت، سطح کمتری برای فشار به برف دارند، مقاومت کمتری ایجاد می کنند. زمانی که زاویه هشت کردن باز تر باشد، لبه های داخلی، تماس بیشتری با برف در جهت حرکت دارند و مقاومت بیشتری ایجاد می کنند که در نتیجه، سرعت بیشتر کاهش می یابد.

استفاده از لبه های چوب اسکی در زمان هشت کردن

     در زمان هشت کردن، همچنین می توانید از زاویه لبه ها برای افزایش یا کاهش مقاومت استفاده کنید. اگر زانوها را به هم نزدیک تر کنید، چوب اسکی ها بیشتر به سمت طرفین خم می شوند که باعث می شود لبه ها بیشتر درون برف فرو بروند (فشار لبه). این فشار اضافی بر لبه ها نیز باعث کاهش سرعت می شود.

     در بخش توضیحات، نزدیک کردن و دور کردن زانوها برای کنترل سرعت تا زمانی که قصد توقف داشته باشید، گنجانده نشده است. این بدین خاطر است که با اینکه این کار به کنترل سرعت کمک می کند، اما درست کردن 8 های بزرگ و کوچک با چوب اسکی ها مهم تر است و چیزی است که باید بر آن تمرکز بیشتری شود.

 نحوه هشت کردن

عوامل مهم در شاس نژ

     مهم است که وزن خود را به صورت مساوی بین دو چوب اسکی توزیع کنید، در غیر این صورت، یکی از چوب اسکی ها تاثیر بیشتری بر حرکت می گذارد و حرکت ثابت به سمت پایین شیب آن طور که باید، انجام نخواهد شد.

     زمانی که در عمل به کمک هشت کردن از شیب پایین می روید، از طرف برف به چوب اسکی ها فشار وارد می شود. این امر باعث می شود که چوب اسکی ها کمی تکان بخورند، در نتیجه، سر چوب اسکی ها به یکدیگر نزدیک و از هم دور می شوند و زاویه هر چوب اسکی به صورت مداوم کمی تغییر می کند. چوب اسکی ها همواره کاملا بی عیب و به شکل 8 نیستند، اما این مشکل بزرگی محسوب نمی شود و در عمل اتفاق می افتد. تا زمانی که وزن را به صورت مساوی روی هر یک از چوب اسکی ها و روی پنجه ی پا قرار داده اید، در حالی که پاها به شکل 8 و محکم قرار گرفته اند، هر حرکت و تکان خوردنی به صورت طبیعی تصحیح خواهد شد و نیاز به انجام کار اضافه تری ندارید.

     میزان مقاومت مورد نیاز شما بستگی به تندی شیب و شرایط برف دارد. در روی یک شیب ملایم، هر چیزی غیر از یک هشت با زاویه بسته تر، باعث مقاومت زیادی می شود که شما را از حرکت باز می دارد. بنابراین برای کنترل سرعت باید از تغییرات زاویه هشت کردن استفاده کنید. در حالی که در شیب های تندتر نیاز به هشت با دهانه بازتر دارید که شتاب شما را کاهش دهد و برای کنترل سرعت باید از هشت هایی با دهانه بازتر استفاده کنید.

توضیحات

     در ادامه، توضیحاتی در مورد نحوه هشت کردن به سمت پایین شیب برای کنترل سرعت آورده شده است. این توضیحات در مورد نحوه هشت کردن برای بار اول نیست، بلکه توضیحی در مورد نحوه استفاده از همه تکنیک های هشت کردن است.

آماده شدن و شروع حرکت

     برای شروع به هشت کردن، آسان ترین روش، شروع کردن از وضعیتی است که چوب اسکی ها در حالت هشت قرار گرفته اند و بدن به سمت پایین شیب قرار گرفته است. زمانی که خود را از جهت عرض شیب به این وضعیت می رسانید، آسان ترین راه این است که باتوم را در مقابل خود درون برف فرو کنید، در نتیجه، در زمان آماده کردن خود، سر نخواهید خورد. قبل از شروع حرکت، معمولا بهترین روش این است که خود را در وضعیت درست قرار دهید، در حالی که وزن به صورت مساوی روی هر دو چوب اسکی قرار دارد و کمی به جلو خم شده اید، در نتیجه فشار ساق پا را روی پوتین ها حس می کنید و باتوم ها در دو طرف بدن و به سمت عقب و خارج از مسیر حرکت قرار گرفته اند. برای قرار گیری در این وضعیت، باید به صورتی هشت کنید که مقاومت کافی جهت جلوگیری از سر خوردن در زمانی که باتوم ها را از درون برف خارج می کنید ایجاد شود، که در این جا مشکل کوچکی به وجود می آید و آن شروع حرکت در زمانی است که تمایل به حرکت دارید. برای شروع حرکت از این وضعیت ثابت، کارهای مختلفی باید انجام دهید، سعی کنید با کمی حرکت دادن وزن به جلو و عقب به سمت جلو حرکت کنید، مراقب باشید که زمان انجام این کار از وضعیت خود خارج نشوید. می توانید زانوها را کمی از هم دور کنید، در نتیجه لبه ها زیاد در برف فرو نخواهند رفت یا می توانید زاویه هشت را بسته تر کنید، اما این کار در زمانی که حرکت نمی کنید، آسان نیست. معمولا افراد ترکیبی ازسه روش را استفاده می کنند، به سمت جلو حرکت می کنند در حالی که چوب اسکی ها را به هم نزدیک تر کرده و سعی می کنند لبه ها را بیش از حد درون برف فرو نکنند.

هشت کردن در حین پایین رفتن از شیب

     وقتی که موفق به حرکت شدید، اولین کاری که انجام می دهید، سرعت گرفتن است. برای این کار شکل 8 با زوایه بسته تری ایجاد کنید و انتهای چوب اسکی ها را به هم نزدیک تر کنید، در حالی که سر چوب اسکی ها، ده سانتی متر از هم فاصله دارند. این کار باعث کاهش مقاومت چوب اسکی ها می شود و باعث می شود که کمی سرعت و انرژی لحظه ای ایجاد شود. زمانی که مقداری انرژی لحظه ای ایجاد شد، سرعت خود را ثابت نگه می داریم. برای انجام این کار، زاویه هشت را تا جایی باز می کنیم که از شتاب گرفتن جلوگیری کند، اما زاویه نباید به اندازه ای باز باشد که سرعت را کاهش دهد. باید تصمیم بگیرید که زاویه هشت چقدر باشد و این بستگی به تندی شیب و شرایط برف دارد.

     زمانی که زاویه هشت، مناسب شد، در همان وضعیت باقی می مانیم و شروع به حرکت به سمت پایین شیب با سرعت ثابت می کنیم. در ادامه می خواهیم سرعت خود را کمی کاهش دهیم. برای این کار، زاویه بزرگ تری با چوب اسکی ها به وسیله دور کردن انتهای چوب اسکی ها از هم و نگهداشتن فاصله ده سانتی متری بین سر چوب اسکی ها، ایجاد می کنیم. این کار باعث افزایش مقاومت و کاهش سرعت می شود. وقتی سرعت به اندازه کافی کاهش یافت، می توانید این کار را دوباره تکرار کنید و سرعت خود را افزایش یا کاهش دهید تا وقتی که می خواهید متوقف شوید. همچنین اگر اعتماد به نفس کافی دارید، می توانید به حالت مستقیم و سپس به حالت هشت بروید.

توقف

     زمانی که آماده توقف هستید، زاویه چوب اسکی ها را به بازترین شکل ممکن، برسانید، سپس زانوها را به هم نزدیک تر کنید، در نتیجه لبه ها بیشتر درون برف فرو می روند. این کار باعث ایجاد شدن حداکثر مقاومت می شود و شما را متوقف خواهد کرد.

     به خاطر داشته باشید، هر تغییری که در زمان هشت کردن ایجاد می کنید، به صورت آنی اثرگذار نخواهد بود، چند ثانیه طول می کشد تا سرعت زیاد یا کم شود و باید کمی صبور باشید.

نمایش هشت کردن

     در انیمیشن زیر یک اسکی باز را می بینید که:

• با قرار دادن باتوم ها در جلوی خود شروع به حرکت می کند.

• هشت کردن را به صورت کامل انجام می دهد تا سرعت افزایش یابد.

• زاویه هشت را بازتر می کند تا سرعت کاهش یابد.

• به شکل هشت متوسط بر می گردد.

• زاویه هشت را کوچک تر کرده تا سرعت افزایش یابد.

• به شکل هشت متوسط بر می گردد.

• زانوها را به هم نزدیک تر کرده تا لبه ها درون برف فرو روند تا سرعت کاهش یابد.

• در نهایت به شکل هشت متوسط بر می گردد.

اشتباهات متداول

• خم شدن به عقب: مهم است که وزن خود را در وسط طول چوب اسکی قرار بدهید. اگر بیش از حد به عقب خم شوید، جلوی چوب اسکی به خوبی در برف فشار وارد نمی کند و کنترل جلوی چوب اسکی از دست می رود (توزیع طولی وزن).

• تلاش برای اصلاح وضعیت خود زمانی که توده های درون برف، چوب اسکی ها را از وضعیت خود خارج می کنند: تنها قرار دادن وزن به صورت مساوی بر روی هر دو چوب اسکی و تلاش برای نگهداشتن وضعیت اولیه، به صورت خودکار وضعیت شما را اصلاح می کند. فقط باید کمی صبور باشید.

• زیاد نبودن زاویه هشت به اندازه کافی: برای کنترل کامل سرعت در برخی از شیب ها باید قادر باشید که باز ترین شکل ممکن 8 را ایجاد کنید. اگر به اندازه کافی نمی توانید سرعت خود را کاهش دهید، در اندازه هشت، تجدید نظر کنید.

• ترسیدن: اگر سرعت خود را بیش از آنچه که می خواستید، افزایش دهید یا شروع به سرخوردن در یک طرف کنید، ترسیدن بدترین کاری است که در این وضعیت انجام می شود. زمانی که افراد می ترسند، اشتباهات زیادی انجام می دهند، در نتیجه کنترل خود را بیشتر از دست می دهند و مشکلات آن ها افزایش می یابد. اگر شروع به حرکتی سریع یا به یک طرف کردید، سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و هشت بزرگ تری ایجاد کنید، وزن خود را به صورت مساوی روی هر دو چوب اسکی قرار دهید و به میزان کافی به جلو خم شوید. این کار سرعت شما را کاهش می دهد و باعث حرکت مستقیم و رو به جلو می شود و کنترل شما را افزایش می دهد.

اشتباهات متداول تر در صفحه اشتباهات متداول در بخش یادگیری اسکی توضیح داده شده اند.

نکات مهم

• تا زمانی که به اندازه کافی در هشت کردن اعتماد به نفس پیدا نکردید، بهتر است که در شیب های ملایم با فضای مسطح در پایین شیب (یا شیب ملایم در پایین پیست) تمرین کنید. این امر باعث افزایش امنیت شما می شود و در صورتی که کنترل خود را از دست دادید و به سمت پایین شیب سرعت گرفتید، به صورت طبیعی متوقف خواهید شد. در روی چنین شیبی، چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داشت زیرا همواره قادر به توقف خواهید بود.

• صبور باشید: هشت کردن مانور نسبتا کم سرعتی است و تغییراتی که ایجاد می کنید، تاثیر آنی نخواهند داشت. ترسیدن بی دلیل، می تواند سرعت یادگیری هشت کردن را کاهش دهد.

• استفاده از دوره های آموزشی اسکی می تواند تکنیک های اسکی را قدم به قدم از طریق ترکیب حرکات ساده به شما آموزش دهد و شما باید از شیب های مناسب برای یادگیری استفاده خواهید کرد و تمرین هایی را انجام می دهید که آسان ترین روش برای یادگیری اسکی در عمل هستند.

     کسانی که می توانند به خوبی اسکی کنند، از هشت کردن، استفاده زیادی نمی کنند، اما در زمانی که از آن استفاده می کنند، برای کنترل سرعت در فضاهای محدود برای انجام مانورهاست. هشت کردن در این وضعیت بسیار خاص است، زیرا شما را قادر می کند که بدون حرکت در عرض شیب سرعت خود را کاهش دهید که در اسکی موازی پیشرفته، بیشتر اتفاق می افتد. این بدان معناست که همواره زمانی هشت کردن مورد نیاز است و ارتباطی با میزان مهارت اسکی باز ندارد.

منبع سایت : mechanic of sport

تکنیک هشت کردن یا شاس نژ در اسکی آلپاین

فیلم آموزشی هشت کردن یا شاس نژ 

Media

Read 450 times
Last modified on 18 آذر 1395

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه